Przedstawione podręcznik samodzielnej naprawy i konserwacji samochodów marki BMW 5-series z nadwoziem E-34.
W podręczniku opisano modele samochodów wyposażonych silnikami benzynowymi silnikami wewnętrznego spalania, o pojemności: - 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 litrów i silnikami wewnętrznego spalania, o pojemności 2.4 i 2.5 litra.


Similar Threads: