Παρουσιάζεται το πρόγραμμα αυτο-μελέτη του ομίλου VolksWagen no. 445. Σε αυτό το πρόγραμμα να εξεταστεί η συσκευή και σχεδιασμού / τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων Volkswagen Sharan ΙΙΙ γενιάς.


Similar Threads: