Imenik vozlišča, sestavnih in rezervnih delov KrAZ (KrAZ-256, KrAZ-256Б, KrAZ-257 in KrAZ-258).
Knjiga vsebuje pomembne tehnične značilnosti in dodatne specifikacije vseh večjih delov in komponent KrAZ. V tem priročniku so vse informacije zbrane na funkcionalnih in strukturnih razlogov, to je lepo prikazano.