Tehnični priročnik za delovanje, vzdrževanje in popravilo Rover 75 in MG ZT.