HOME WIS - és un programa amb el distribuïdor de reparació manuals i camions i autobusos de l'HOME de la marca. En aquest programa hi ha la informació completa sobre la reparació, el manteniment, vehicle de diagnòstic i esquemes elèctrics de l'HOME.
Aquest programa és molt útil per als propietaris de l'HOME i camions de servei de centres que són responsables del seu manteniment.