El programa Alldata 10.50, conté una descripció detallada de reparació i funcionament de les obres per a American automòbils i vehicles de Asiàtiques i Europees de producció. El programa conté informació única per a reparació d'automòbils, que descriu les característiques del dispositiu separat mecanismes, normes de diversos paràmetres (volum de gas tancs, roda alineació, etc.), diagnòstic i reparació d'equips i eines especials. Així com una descripció de les obres en el Muntatge, desmuntatge, ajust, reparació i el diagnòstic, la informació sobre la ubicació dels components i mecanismes, etc.
Versió: 10.50