Complir amb el motor.
Popularment considerat els processos bàsics de motors de combustió interna. Per exemple, processos bàsics i cicles de manifest les principals regularitats de transformació de l'energia química d'un combustible en treball mecànic. Mostra una solució constructiva components, assemblees, sistemes, i el motor en General.
Per a un ampli ventall de lectors interessats en el desenvolupament de dissenys i dispositiu de motors de combustió interna. Pot ser d'interès per als estudiants de les escoles tècniques, les escoles de formació professional, els alumnes de preparatori, departaments, estudiants, i automobilistes.