Ръководство за ремонт на GREAT WALL HOVER H5 / GREAT WALL HAVAL H5 (2010+)
Great Wall Hover H5 и Great Wall Haval H5 с 2010 година на издаване
РЪКОВОДСТВО ЗА РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
Бензинови двигатели: 2.4 л. - 4G64S4M
Дизелови двигатели: 2.0 л. - GW4D20

Събраната в това Ръководство информация ще позволи на собственика на автомобила да се реши с това, кога и какви видове работи по обслужване и ремонт на превозното средство трябва да се извършват. Трябва да се разбере, че тази книга няма да направи автомеханик човек, не сталкивающегося по-рано с устройството на автомобила. Въпреки това описание на едни или други довършителни операции ще трезво оценява своите възможности и най-вероятно някои от отстраняване на неизправности
премахване на себе си. В случай, че изпълнението на ремонт на вашите сили ще се окаже по-трудно, четец на това Ръководство все още ще имате представа за обема на необходимата работа, че ще го защити от евентуална измама и излишни разходи. Автомеханику книга ще даде възможност да се извърши ремонт бързо и без усложнения.